CERERE OFERTĂ ACHIZIȚIE HÂRTIE

18 septembrie 2023

Î.S. FEP ”Tipografia centrală” anunță desfășurarea concursului de selectare a ofertelor pentru achiziție hârtie.

Concurs de selectare a ofertelor pentru audit.

26 mai 2022

Î.S. FEP ”Tipografia centrală” anunță desfășurarea concursului de selectare a ofertelor pentru auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale.

Sediul autorității contractante (adresa depunerii ofertelor): MD-2068, mun. Chișinău, str. Florilor, 1, tel.: 022492014.
Obiectul achiziției: auditarea situațiilor financiare pentru anul 2021. Termenul limită de depunere a ofertelor (data/ora): la expirarea a 30 zile din data publicării, ora 17.00.
Oferta de participare la concurs se întocmește pe blancheta cu antet a societății de audit în limba de stat, clar, cu număr și dată de ieșire, în două exemplare (unul-pentru entitate, altul-pentru societatea de audit) și conține următoarea informație:

 • Denumirea și sediul societății de audit, telefoanele de contact, poșta electronica, datele bancare;
 • Descrierea succintă a activității societății de audit, cu prezentarea experienței auditorilor angajați;
 • Numărul misiunilor de audit și tipurile de entități auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum și, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
 • Perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;
 • Termenul de prezentare a scrisorii către persoanele responsabile de guvernanța și către conducere;
 • Termenul de prezentare a raportului auditorului;
 • Numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale;
 • Utilizarea, după caz, a activității expertului, ținând cont de domeniul de activitate al entității;
 • Modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 26 din Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare;
 • Lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și/sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității, fondatorul entității, cu excepția statului;
 • Onorariul de audit;
 • Semnătura conducătorului.

Spații în locațiune

20 iunie 2021

Se dau în locațiune spații pentru producere.

Persoana responsabilă: Sorocovici Dinu
Tel.: +373 79 579 915

Oferte de preț - 2021

05 ianuarie 2021

Solicităm prezentarea ofertelor de preț pentru următoarele produse poligrafice (materie primă):

 • hârtie offset:

1. (84/55 – 84/120)
2. (70/60 – 70/70)

 • vopsea poligrafică;
 • plastine (matrițe):

1. 740/650
2. 820/1020
3. 790/1030

 • ață poligrafică;
 • clei poligrafic;
 • laminat poligrafic.

Persoana responsabilă: Sorocovici Dinu
Tel.: +373 79 579 915

Licitația spațiilor libere

02 ianuarie 2021

Agenților economici,
Vă invităm pe data de 09.02.2021, la ora 15.00 la licitația spațiilor libere.

Persoana responsabilă: Sorocovici Dinu
Tel.: +373 79 579 915