Situațiile financiare pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021

Situațiile financiare pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020

Situațiile financiare pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019

Plan de achiziții pentru anul 2022
”Tipografia Centrală”

Statutul Întreprinderii de Stat Firma Editorial-Poligrafică ”Tipografia Centrală”

Regulamentul Consiliului de administrație al Întreprinderii de Stat Firma Editorial-Poligrafică ”Tipografia Centrală”